Fördelar

Trots att tillverkarna av fritidsskor har under åren utvecklat flera “Hi Tech” innovationer, så har problem med fötterna bara ökat. Enligt expereterna så går utvecklingen inom skoindustrin åt fel håll – bort från vad som är naturligt : dvs att gå barfota.

Vad gäller barnskor så är läget ännu värre : nästan alla tillverkare, tillverkar skor som är direkt samma model som för vuxna, och barnskorna är en direkt förminskning. Bottnet på skorna är oerhört tjocka och styva. Klakken kan vara i alla fall 2 cm. Om man jämför med vuxenskor så betyder det att barnskornas 2 cm klakk, i verkligheten motsvara en 5 cm klack. Detta är onaturligt, och inverkar negativt på växande fötter.

Feelmax tillverkar skor som gör det möjligt för fötterna att fungera som det var tänkt från början av evolutionen. Fötterna gör naturliga steg, som bidrar till mindre hälsoproblem, mindre smärtor i kroppen, och mindre ansträngningsskador. Motoriken och balansen förbättras.

Feelmax will make the feet feel better !

När ett barn föds så är fotbenen bara till en begränsad del utvecklade. Många av fotbenen växer ihop fram till ca 14 års alder. En färdigutvecklad fot består av 26 olika ben. Benen växer och utvecklas upp till ca 18 års alder. Många av problemen med fötterna har redan uppstått när barnen gått med felaktiga skor som yngre.

Nästan alla människor får problem med fötterna under någon tid av sitt liv. Som spädbarn går vi mycket barfota, och vi borda fortsätta att gå barfota genom livet.

Av all den rörelseinformation som hjärnan tar emot, så kommer 70 % av all den informationen från fötterna. I fötterna finns hela 200.000 känsliga nervpunkter. Ju bättre vi kan uppfatta och känna underlaget, desto bättre kan vi kontrollera våra rörelser. Med bara fötter får vi en bra information om rörelsemiljön, och då har vi också bästa balansen och kontrollen av rörelserna. När detta genialiska sättet att uppfatta rörelseunderlaget elimineras med tjocka dämpade och mjuka skor, så får inte hjärnan rätt information om omgivningen och hjärnan kan inte heller förmedla rätt signaller hur vi skall röra oss eller gå rätt.

Under 4 miljoner år har människan gått barfota, och fötterna har format sig under den tiden. Man skyddade fötterna från skärsår och köld med skinnpåsar. De tjocka dämpade skor vi använder idag har använts bara under en kort tid, några få hundra år.

Löparskor ändrades radikalt från medlet av 70 – talet. Enligt forskning så finns det resultat som visar att det är mera nackdelar än fördelar med dem. Med några få undantag, så finns det inte bevis för att dessa High – tech skor verkligen skulle förbättra vår löpstil eller gångstil.

Klackar, mjuka stötdämpande sulor och dynor och skor som tvingar tårna i mera uppåt riktat läge ändrar fullständigt på löpstilen än vad som från början var naturligt och som foten varit konstruerad för. Foten har ju ändå sett lika ut i miljoner år. Fotproblem som kommer från löpning har ökat, trots att så att säga “vetenskapligt” utvecklade skor borde minska på problemen. För skoindustrins jättar så är det inte alls enkelt att marknadsföra och sälja barfotafilosofin, det är mycket enklare att sälja “hög teknologi”.

Människans fot är konstruerad så att den fungerar perfekt utan skor. Vi behöver skydda fötterna mot skärsår, sticksår, och skydda dem mot extrema temperaturer.

Många rygg -, led – och senskador uppstår av felaktiga skor. Dagens skor ändrar vår gångställning, tjocka sulor som slits o blir sneda, gör att gångställningen blir felaktig och sned. Följden i längden blir skador i olika delar i kroppen .

Vi kan givetvis inte helt och hållet gå över till att bara använda barfotaskor. Klimatet och vårt sociala samhälle och umgänge begränsar hurdana skor vi kan använda. Men Feelmax skorna kan du använda möjligast mycket. Det är det som är iden med Feelmax.

Feelmax skorna är dom minsta möjliga. Skorna gör att fotens rörelse motsvarar halt barfotagående. Du får bästa tänkbara information om underlaget. Skorna skyddar mot skärsår, hårda stötar och köld eller hetta. Skorna skyddar också mot djur, som farliga insekter eller parasiter.

Feelmax skorna är extra breda vid tårna. Det gör det möjligt för tårna att breda på sig såsom dom skall göra när vi går, på ett naturligt sätt. Yttersulan är extremt tunn (och vad vi vet den tunnaste i världen) vilket göt att känslan med skorna blir som att gå barfota. Tack vare den tunna sulan så är skon extra tunn och lätt

Feelmax tåstrumpor kompleterar vår barfotafilosofi. Tåstrumporna begränsar inte fotens eller tårnas naturliga rörelser. Dessutom så minskar fotens svettning och det bildas inte heller lika lätt skavsår eller blåsor.

feelmax_jalat